Sanksjonene mot Venezuela

LINJER I SANDEN: Daværende ambassadør William Brownfield mottar en trailer med innhold fra den amerikanske ambassadebygningen i Caracas, Venezuela i 2006. I dag er han en uforsonlig forsvarer av en sanksjonspolitikk med svært høye omkostninger. FOTO: FERNANDO LLANO, AFP/NTB SCANPIX

I mars 2015 vedtok senatet i USA, dekret nr. 13692, kjent som Obama-dekretet, som definerte Venezuela som en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

De lave forventningers klasseforakt

Så viser vel også de fleste undersøkelser på feltet at de som befolker tilgjengelige kommentarfelt med vulgær hatprat som gjør at de fleste folk skygger banen, er et svært lite segment av befolkningen. Det samme gjelder fremmedfiendtlige holdninger. Når det gjelder sistnevnte viser de fleste undersøkelser at ting som kjønn og alder, og ikke klasse, skiller. Eldre menn er sterkt overrepresenterte blant de med fremmedfiendtlige holdninger. Blant ungdom, som har vokst opp med folk med mangfoldig bakgrunn, har slike ideer liten støtte uansett klassebakgrunn. Det er nok også en årsak til at fremmedfiendtligheten er på nedadgående. De eldre mennene dør ut, og klarer ikke rekruttere.

Overhørt

Overhørt

Ideen om at alle verdier er like gode, er feil.

Kjell Ingolf Ropstad til DN
Du kan bla til neste sideBla med piltastene