Du kan bla til neste sideBla med piltastene

De lave forventningers klasseforakt

Så viser vel også de fleste undersøkelser på feltet at de som befolker tilgjengelige kommentarfelt med vulgær hatprat som gjør at de fleste folk skygger banen, er et svært lite segment av befolkningen. Det samme gjelder fremmedfiendtlige holdninger. Når det gjelder sistnevnte viser de fleste undersøkelser at ting som kjønn og alder, og ikke klasse, skiller. Eldre menn er sterkt overrepresenterte blant de med fremmedfiendtlige holdninger. Blant ungdom, som har vokst opp med folk med mangfoldig bakgrunn, har slike ideer liten støtte uansett klassebakgrunn. Det er nok også en årsak til at fremmedfiendtligheten er på nedadgående. De eldre mennene dør ut, og klarer ikke rekruttere.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production