Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lovbrudd avdekket i helsetjeneste

HELSE: Til dels alvorlige lovbrudd er avdekket i helsetjenestene for psykisk utviklingshemmede i 39 kommuner, skriver Kommunal Rapport som har gjennomgått til sammen 51 tilsynsrapporter fra 2017 og 2018. Blant funnene er blant annet svikt i legemiddelhåndtering i 20 kommuner. I ti kommuner er det benyttet uhjemlet tvang, og i ti kommuner rapporteres det om manglende opplæring i førstehjelp blant de ansatte. – Mange av lovbruddene er så alvorlige at det kan få konsekvenser for liv og helse. Det finnes flere tusen bofellesskap. De fleste vil aldri bli underlagt tilsyn, sier leder Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede.©NTB

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production