Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Siste ord

KRIG UTEN ENDE: Den norske avkoloniseringsdebatten.

Det virker helt umulig å få klare svar i debatten om avkolonisiering og kunnskapsrelativisme. I sitt siste innlegg (8. oktober) synes SAIH først å avkrefte at man ville likestille urfolks kunnskapssystemer med vitenskap. Men så avviser de likevel at det skal være et kunnskapshierarki der vitenskapelig metode står øverst fordi det «har skapt problemer». I den utstrekning det går an å forstå SAIH i det hele tatt, representerer deres holdninger derfor fortsatt kunnskapsrelativisme. En slik relativisme er bekymringsfull ikke bare om den anvendes innen medisin og naturvitenskap, men også innen samfunnsvitenskapene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production