Du kan bla til neste sideBla med piltastene

• Jonas Gahr Støre sier Hellas trenger kutt og reformer • Har aldri trodd på Syriza

Ap-Støre støtter EU

DYPE RØTTER: Jonas Gahr Støre sier problemene til Hellas stikker dypere enn gjeldskrisa. Da landet var del av det ottomanske riket var det «en gresk dyd ikke å betale skatt til sultanen», sier han. FOTO: CRISTOPHER OLSSØN

TRENGS: Jonas Gahr Støre mener reformene som kreves av EU på sikt kan være en redning for Hellas. Men i mellomtida må grekerne finne seg i å leve på ukepenger, sier han.

– Grekerne må gjennom dype, smertefulle reformer. Men det ligger også en stor mulighet for Hellas her, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I dag stemmer det greske parlamentet for reformene som eurolandene krever for å gi Hellas en ny låneavtale.

Avtalen med EU inneholder detaljerte krav om privatisering, liberalisering av arbeidsmarkedet, samt nye skatt- og pensjonsregler. I bytte får grekerne nye kriselån.

– Hellas har fått en slags ukelønnsavtale med EU. Først må de gjøre jobben, så får de ukepenger. Det er krevende og brutalt, men det er mulig å forstå at det må være slik, sier Støre.

Inn i det moderne

– Er det noen grunn til å tro at avtalen med Hellas vil løse Hellas sine problemer?

– Utfordringen for Hellas er å skape vekst med meget høy gjeld. Jeg mener det er nødvendig både med dype reformer og gjeldsslette. Men for å få ettergitt gjeld, er det nødvendig å vise reformvilje. Det må tillit til, både mellom Hellas og kreditorene og mellom grekerne og staten.

Siden finanskrisa rammet Europa i 2008 har Hellas vært inne i en spiral med voksende gjeld og fallende vekst. Men ifølge Støre har Hellas’ problemer langt dypere historiske røtter.

– Under det osmanske riket var det en gresk dyd ikke å betale skatt til sultanen. Etter at militærdiktaturet falt på 1970-tallet valgte Hellas det liberale demokratiet, men som stat tok man aldri spranget inn i moderniteten. Det er denne jobben som nå må gjøres i Hellas, sier Støre.

– Bak kravene står Tyskland, som på alle måter er et moderne samfunn. Er det ikke feil av tyskerne å forvente at Hellas skal gjøre som dem?

– Det er ikke bare Tyskland som stemmer for dette. Mest gjeld er til Tyskland, men støttepakkene skal alle i EU bære. Sykepleiere i Slovakia og offentlig ansatte i Finland er også med. Det tror jeg er hovedgrunnen til at EU og eurogruppen stiller harde krav.

Har ikke hatt tro på Syriza

Det venstreradikale partiet Syriza vant i januar 149 av 300 seter i det greske parlamentet. I forkant av brakvalget lovet partiet å bryte med kuttpolitikken som har blitt ført de siste årene.

Støre sier han aldri har hatt tro på at Syriza ville klare å forhandle seg bort fra kutt og reformer i Hellas.

– Valget av Syriza var et ledd i et gresk opprør. Men det at Syriza skulle få bedre betingelser for lånene, slik de lovet, har jeg aldri sett på som sannsynlig. Håpet er at Syriza går fra å være et fløyparti til å arbeide for samling, sier Støre.

– Tror du det skjer?

– Etter folkeavstemningen har det vært tegn til at statsminister Tsipras er innstilt på å samarbeide bredt i parlamentet. Det tror jeg er klokt. Dette er jo en situasjon som roper på samling og breie løft.

Gresk fagbevegelse har denne uka aksjonert mot krisetiltakene. Kravene fra eurogruppen innebærer blant annet at den kollektive forhandlingsretten begrenses. Det innebærer at fagforeningenes makt blir mindre.

– Erfaringene fra Norge tyder ikke på at det er lurt?

– I Norge har sterke kollektive ordninger vært en vinneroppskrift. Men jeg vet for lite om det greske arbeidsmarkedet til å si hvordan dette vil slå ut der. Det er veldig store forskjeller, sier Støre.

Av Lars U. Larsen Vegstein

LO:EU blan­der seg for mye

LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen reagerer på kravet fra EU om at grekerne må endre reglene for kollektive forhandlinger for arbeidstakere.

– Dette går langt utover det EU har kompetanse til å blande seg inn i. Dette går på tvers av ILO-standarder og Europarådets krav om fri forhandlingsrett, sier Gabrielsen.

LO-toppen mener grekerne går med på kravene fordi de er i en desperat situasjon.

– De får et pusterom nå, men prisen er veldig høy. Og det er greske innbyggere og arbeidstakere som må betale den, sier han.

– Hvordan vil tiltakene som Hellas pålegges slå ut?

– De er ingen oppskrift på å få landet tilbake på beina igjen. Hellas har et arbeidsmarked i full oppløsning, der ledigheten har stabilisert seg over 30 prosent. Da er ikke svaret å svekke fagforeningenes rett til frie forhandlinger.

Gabrielsen mener eurogruppens krav om at greske butikker må holde åpent på søndager er problematisk.

– Når EU krever søndagsåpne butikker, blander de seg inn på et utrolig detaljert nivå. Dette er ting nasjonalstatene bør avgjøre selv, sier han.