Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Arbeiderbevegelsen må ta lærdom av pionertidas harde satsing på organisering og skolering.

Fra tilskuere til deltakere

Fagbevegelsen bygger på en nokså elementær innsikt om at vi er sterkere sammen enn hver for oss. Det begynte med arbeidet for å kunne opptre samlet overfor bedriftseieren, og utviklet seg gradvis til å være en landsomfattende – og internasjonal – bevegelse. Man utviklet et formidabelt organisasjonsapparat, som etter lange og harde kamper også ble anerkjent som en motpart av arbeidsgiverne.