Dropper gratismusikken

Kirkelig Kulturverksted har funnet en løsning som gir flere ganger så store inntekter fra strømming. Den krever at gratispassasjerene kastes ut.

- Vi har funnet en betalingsmodell som gjør at strømmeøkonomien kan gi bærekraft til nye musikkproduksjoner.