Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Utflukt og Sosioraster

Ordet design har havnet i hyllene på Nille, og overklassen må ta avstand fra det som tidligere var deres domene. Utflukts antidesignnummer er et eksempel på hvordan ordet design har blitt devaluert. Kunsten er kanskje siste skanse, og derfor stiller Utflukt spørsmålet alle lurer på: «hva er egentlig forskjellen på kunst og design i dag?» Som det refleksmessig pleier å være, er det «reklamebransjen» som får pepper for elendigheten som brer seg over verden. Det som er virkelig truende for borgerskapsdøtrene i Utflukt, er når omgivelsene ikke stemmer overens med deres velutviklede estetiske sans. Den er så velutviklet at de er i stand til å se skjønnheten i det stygge, og at de, i motsetning til det lettforførlige folket, er i stand til å se igjennom pynten reklamebransjen påtvinger omgivelsene. Med det demokratiske sinnelaget Utflukt er basert på, er det en rekke redaktører som bidrar i lanseringsarbeidet til overklasseestetikkmagasinet, og både redaktørene Mina Hauge Nærland og Tanja Salvik har skrevet innlegg etter at jeg kommenterte påstandene Hauge Nærland kom med om segmenteringsmodellen Sosioraster i Klassekampen. Med min, ifølge Salvik, begrensede evne til lesing av tegn, kan det være vanskelig å skjønne hva Hauge Nærland vil med sin kritikk, men som en generell kommentar er det ikke slik at Sosioraster brukes slik hun beskriver. De meningene jeg blir tillagt av redaktørene, bekjenner jeg meg heller ikke til, men dersom prosjektet deres er en generell avstandstagning fra at det finnes en reklamebransje, er vi uenige. Dersom de mener at den beste reklamebransjen er en reklamebransje med dårlig samfunnsforståelse, er det også greit at de kritiserer bruken av Sosioraster. Det er med overrasket glede jeg leser beskrivelser av hvor sentralt Sosioraster er blitt i reklamebransjens arbeid. Jeg ser riktignok alt for få spor av det, men Utflukt-redaktørene er sikkert velinformert om hva som skjer i bransjen. Slik jeg ser det, trenger reklamebransjen å hente innsikt fra samfunnsvitenskapen for å bli flinkere og dermed både øke reklamens effektivitet, gjøre reklamen bedre og bidra til reduksjon av uinteressant reklame.