Klassekampen kårer venstresidas kanon

Klassekampen kårer venstresidas kanon

Klassekampens jury har kommet fram til 100 verk som har formet venstresidas politikk og ideer. Parallelt har dere lesere kåret en kanon.