For å beskytte villaksen går regjeringa beint på oppdrettsnæringa. Høgre stiller seg i vegen.

Vil ikkje gå etter havbruk

Konsekvensar: Bård Ludvig Thorheim seier me må sjå på fleire faktorar enn oppdrettsnæringa til kvifor villaksen forsvinn. Her eit Cermaq-anlegg i Langfjorden i Alta. Foto: Ole Magnus Rapp

Det er kritisk låg bestand igjen i lakseelvane, og Miljødirektoratet har drege kraftig i nødbremsen. 23. juni vart fisket stengt i 33 norske lakseelvar. I går vart 16 av elvane opna igjen, men med særleg strenge restriksjonar.

Politikk