Selv i Norge kan foreldre av alvorlig syke barn måtte ta opp gjeld.

Født med gjeld

Illustrasjon: Knut Løvås

I Norge fødes det årlig rundt 150 barn med en alvorlig diagnose oppdaget under svangerskapet. Mange av disse barna må opereres umiddelbart etter fødsel. Siden de er få, har vi valgt å samle ekspertisen på ett sted, og det er på Rikshospitalet. Hvis du ikke bor i Oslo, betyr det også et lengre opphold for den fødende. Ankomst tre uker før termin er ikke uvanlig.

Innenriks