Intern LO-krangel fører til at Andrè Bengtson og andre ansatte i IOGT har ventet i over tre år på tariffavtale.

Må vente på tariffavtale

LEI: André Bengtson er tillitsvalgt for Fagforbundet ved IOGT. Han synes LO kan få ut fingeren og sikre dem tariffavtale.

Ansatte i rusorganisasjonen IOGT laget i 2021 en felles­klubb med medlemmer fra flere ulike fagforbund på arbeidsplassen, og sendte krav om tariffavtale gjennom LO-forbundet Fagforbundet.