Interessant premiss blir til ordinært melodrama.

Billeg hjernekraft i akademia

Nyttig geni: Marguerite (Ella Rumpf) er stjernestudenten til professor Walter (Jean-Pierre Darroussin), men opplever at han utnyttar henne i eiga forsking. Foto: Storytelling Media