Papiret

Dette kjem kanskje ikkje som eit sjokk, men det er dei eldste som les mest papiraviser. I det siste mediebarometeret frå Statistisk sentralbyrå svarer 61 prosent av dei som er 80 år og eldre at dei les papiravis dagleg. Det talet fell for kvar aldersgruppe og er nede i 3 prosent blant dei opp til 24 år. Alle trendar kjem tilbake. Heimebrygga øl, platespelarar og vinylplater har vore in ein periode no – kassettar òg! – og analoge fotokamera det same.

Dagboka