Statsministerens venner jobber for å stanse Aps politikk.

Hvorfor slår ikke Støre hånda av pr-vennene?

Selskapet Cruise Norway AS jobber for at cruise-industrien skal velge norske havner og reisemål. Selskapet er også del av regjeringens satsing Grønt skipsfartsprogram, et samarbeid mellom staten og næringen om arbeidet for bærekraft, utslippskutt og grønne arbeidsplasser. Hvilke krav stilles så til at en arbeidsplass er grønn? I hvert fall ikke at den er lønnet på det vi i Norge anser som anstendig, får vi anta. For Cruise Norway AS har nå tatt på seg koordinatorrolle i arbeidet med å få stanset regjeringen i å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norske havner.

Fokus