Civita-historiker vil utestenge komponist og forfatter Ketil Bjørnstads meninger om Ukraina-krigen fra offentligheten.

Dysfunk­sjonell kansel­le­ringsiver

Ketil Bjørnstad har skrevet en kronikk i Aftenposten der han forteller om sin frykt for at Ukraina-krigen kan utvikle seg til en verdenskrig. Det er kanskje ikke uventet for lesere av denne avis at vi har et annet syn på krigen og betydningen av å gi støtte til den ukrainske motstandskampen enn forfatteren og komponisten.

Fokus