Godtepose for milliardærer

I dagens avis er vi med på en arbeidsdag hos bedriften Optimus på Røros. Der har 39 personer tilrettelagt arbeid, men de kunne vært flere. Etter at Nav satte tiltak for oppfølging og avklaring på anbud i 2015, må lokalt forankrede bedrifter som har drevet slik virksomhet i en årrekke, konkurrere om Nav-kontrakter med store, kommersielle selskaper. Som vi skrev i gårsdagens avis, er det de privateide gigantene som stadig oftere vinner kontraktene. De store har flere fordeler i et anbudssystem: De mestrer for det første å skrive anbud. Det handler om å svare på bestillingen på riktig måte: om å beskrive et tilbud som framstår av god kvalitet. For kvalitet teller i disse anbudsprosessene. Det dreier seg likevel ikke om observerbar kvalitet i tilbud som eksisterer, men om en vurdering av det som skisseres i anbudsdokumentet. Her ligger de kommersielles andre, store fordel: De trenger derfor ikke etablere noe tilbud før de vinner en kontrakt. Det gir dem stor fleksibilitet. Optimus på Røros, derimot, forteller at bedriften sliter med å mestre en ressurskrevende anbudsprosess.

Etter at Frps arbeidsminister Robert Eriksson åpnet for anbudsutsetting av Navs tiltak for oppfølging og avklaring for ti år siden, har store, ­kommersielle selskaper tatt store jafs
av det totale tilbudet. Den tiltaks­bedriften Nav bruker mest penger på, er Falck, eid av investeringsselskapet til den danske milliardæren Kirk Kristiansen. De norske brødrene Kristian og Roger Adolfsen har tidligere tjent milliarder på å drive barnehager og flyktningmottak betalt av staten. Det er de som eier Ifront, den nest største tiltaksbedriften på Navs budsjett. Løvenskiold-­familien eier selskap nummer tre på lista, Joblearn. Også brødrene Løvenskiold har erfaring fra å drive kommersielle tilbud finansiert av offentlige midler, gjennom eierskapet i høyskolen Westerdals. Et av målene med å anbudsutsette flere Nav-­tiltak var å få større variasjon i tilbudet, ifølge Eriksson. I stedet har vi fått færre selskaper og åpnet en ny ­godtepose for milliardærer spesialisert i å vinne offentlige anbudskonkurranser.