Strømpris må stimulere til enøk

Vi forstår at Sofie Marhaug oppfatter at vi utfordrer en karikatur av Rødts strømpolitikk. En viktig detalj var falt ut i vårt innlegg, nemlig Rødts forslag til prising av overforbruk. Det gjør selvfølgelig Rødts forslag til strømprising mindre problematisk. Men problemet for Rødt er likevel ikke løst.

Debatt