Forsvaret vurderer å finansiere nye forsvarsbygg gjennom offentlig-privat samarbeid. Offisersforbundet advarer og mener staten må ta full kontroll.

Forsvaret kan bli privat finansiert

Brakk: Haslemoen leir, som hører til Østerdalen garnison, ble forlatt av Forsvaret i 2004. Nå kan det hende at leiren i Våler i Østfold igjen blir tilholdssted for norske soldater. Foto: Maehlum, Wikimedia commons

På Terningmoen i Elverum skal det investeres mellom to og tre milliarder kroner til ny rekruttskole for Hæren.

Innenriks