Bedre arbeidsvilkår i omsorgssektoren og mer fleksible arbeidstidsordninger kan være medisinen for å redusere sykefravær.

Vil endre arbeidslivet

Belastende: Om man vil få ned sykefraværet, bør man gjøre noe med arbeidsbelastningen i omsorgsyrkene, mener Solveig Osborg Ose. Foto: Frida Holsten Gullestad

– LO og NHO har blitt enige om at de ønsker å få utredet en omlegging av sykelønnsordningen, der arbeidsgiverne må betale for færre dager i korttidsfravær, men får et delvis finansieringsansvar for langtidsfravær. Vil det redusere det totale sykefraværet?