Ei rasande bokmelding kan botne i djup kjærleik frå kritikaren si side.

Litte­ra­tur­kritikk som parterapi

Som fanden: Kor slem kan ein kritikar vere? Foto: Eugenio Hansen/Wikimedia Commons

Når litteraturkritikken blir oppfatta som for kritisk, er det då kritikarane eller bøkene sin feil? Problemstillinga er neppe ukjent i Noreg, men innanfor litteraturmiljøet i det svenskspråklege Finland vender den tilbake med nesten sjokkerande regelmessigheit – som ein menstruasjonssyklus, eller som klokkeklangen frå tårnet til Åbo domkyrkje.

Bokmagasinet