Den gamle mannsrollen må inn på verksted for reparasjon. Den har blitt en kulturell anakronisme etter kvinnerevolusjonen.

Nå er det guttas tur

Den amerikanske feministen Gloria Steinem er kjent for å ha popularisert slagordet «en kvinne uten mann er som en fisk uten sykkel». I boka «Of Boys and Men» ser Richard Reeves det fra en undrende manns ståsted: «Hva er meningen med en sykkel i en verden av fisk?».