Ei større incentivordning kan gjera Noreg til ein grøn aktør i bransjen, hevdar næringa.

Senter for grøn filmpro­duksjon?

Berekraftig i norsk natur? Regissør Roar Uthaug (t.h.) drøftar ein scene i den norske Netflix-produksjonen «Troll» (2022) med fotograf Jallo Faber (t.v.) og hovudrolle Ine Marie Wilmann. Foto: Netflix

Svært mange industri­prosjekt blir selde inn som bidrag til det grøne skiftet. Langt frå alle framlegg er sjølvforklarande berekraftige. Ta til dømes ideen om at den norske filmincentivordninga – skatterefusjonane som lokkar Tom Cruise og James Bond-produsentane til Noreg – kan bli ein pådrivar for ein grøn, global filmindustri.

Kommentar