Før var det 100 politifolk og egen gatepatrulje som drev kontinuerlig forebygging på Grønland i Oslo.

Nærpo­litireform åpnet slusene for gjengvolden

Skyteepisodene blir stadig flere i hovedstaden, og utryggheten øker. Spesielt utsatt er Grønland og Tøyen i indre Oslo by. Hvis det ikke settes inn store ressurser til forebygging og kriminalitetsbekjempelse, vil situasjonen kunne utvikle seg i samme retning som i Sverige.

Fokus