Konsolidering mot Iran

Da Israel andre påskedag bombet det iranske konsulatet i Damaskus i Syria, var målet en ledende skikkelse i den iranske revolusjonsgarden. Mohammad Reza Zahedi har ledet både hæren og luftvåpenet i Iran, men på det tidspunktet han ble drept, skal han ha styrt militser i Syria og Libanon. Flere andre ble drept sammen med ham, deriblant Irans ambassadør til Syria. Det er både uvanlig og i strid med folkeretten å angripe ambassader og konsulater, som har et særskilt vern. Israels angrep skiller seg derfor fra annen bombing av militser og militære med iransk støtte i Syria. Iran svarte med å gjøre noe landet aldri har gjort før: Det sendte 300 missiler mot mål i Israel. Det er en farlig eskalering av Midtøstens småvarme krig mellom Israel og Iran, som i stor grad preger regionen.

Irans angrep ble avverget av luftvern og utenlandsk flyvåpen. Det var varslet i god tid. Så er spørsmålet om angrepet viser at Iran ikke har kapasitet til å gjøre større skade, altså en fiasko for det iranske prestestyret, eller om det var et kalkulert lite farlig angrep for å vise handlekraft, men likevel signalisere at Iran ikke ønsker større konflikt. Det går også an å se situasjonen slik: Konsulatet var et legitimt mål fordi ledende iranske militære befant seg der. Vannskillet skjedde ved Irans angrep, og svaret bør være sterkt – for eksempel at Israel bomber Irans atomprogram. Dette siste er synet til tidligere Sp-nestleder og statsråd Ola Borten Moe i et intervju i Dagens Næringsliv i går.

Moe mener Iran er diktaturet som må bekjempes og Israel demokratiet som må forsvares. I den forståelsen er det meste iransk legitime mål, uansett i hvilket land de befinner seg. Iran er utvilsomt en stor aktør i Midtøsten. Det er likevel også andre konfliktlinjer i regionen, og i Ola Borten Moes analyse mangler helt kostnaden av en ødeleggende storkrig. Det som forsvinner ut av fokus når haukene nå retter søkelyset mot Iran, er Israels fortsatte krigføring i Gaza og drap på Vestbredden. Den som tjener mest på det, er Israels statsminister Benjamin Netanyahu. En krig med Iran vil styrke Israels bånd til USA, Europa og Irans motstandere i regionen, som har blitt svekket av krigen på Gaza.