Det var ikkje folkerett Terje Einarsen skulle arbeide med. Men då retten fann han, slapp han ikkje taket.

Kjenner sin rett

PUSER IKKJE: Professor Terje Einarsen er ikkje redd for upopulære uttalar, så lenge folkeretten ligg til grunn for vurderingane.

Terje Einarsen set seg litt nølande ved kjøkkenbordet. Han har aldri tatt kontakt med journalistar for å uttale seg om noko. Det er alltid han som blir ringt. Han har ikkje bedt om dette.

Portrett