Eit stort steg i riktig retning, men altfor seint, seier militærforskar Tormod Heier om regjeringa sin nye langtidsplan for Forsvaret.

Historisk løft for Forsvaret

Kan verte meir vanleg: Det mobile modulbaserte mellomdistanse bakke til luft luftvernsystemet Nasams på ein fjelltopp ved Evenes flystasjon i Nordland. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Regjeringa vil styrke Forsvaret med 600 milliardar kroner dei neste tolv åra for å møte ein alvorleg ­tryggleikssituasjon. Det er eit steg i riktig retning, men altfor seint, meiner professor i militær strategi Tormod ­Heier frå Høgskolen i Innlandet.

Innenriks