Verken juristene eller personvern­ombudet klarte å stoppe ledelsen i Utdanningsetaten da Apple ville filme i klasserommene.

Ipad-stunt i skolen: «Helt på trynet»

SELVKRITIKK: Digitaliseringssjef Trond Ingebretsen, her under et foreldremøte på Trosterud skole, vedgår at prosessen med samtykke til Apples filming ble feil. Foto: Anniken C. Mohr

«Flaut», «tøv», «helt på trynet». Slik lød dommen fra personvernombudet i Oslo, Morten Haug Frøyen. Han prøvde å gripe inn før foreldre signerte samtykkeskjemaet Utdanningsetaten hadde sendt ut.