Det er fullt mogleg å bruka store summar på Forsvaret utan å auka forsvarsevna.

Fleire etasjar på ein sviktande grunnmur?

Rett etter påske legg regjeringa fram forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Når Stortinget har behandla planen ferdig før sommaren, vil avgjerande vegval for dei neste tolv åra vera tatt. Det fortener ein brei demokratisk debatt. Dessverre har det offentlege ordskiftet stort sett handla om prosentar, og ikkje kva som må gjerast.

Fokus