Norske forskere har blitt flinkere til å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Men betyr det at selve forskningen er bedre?

En invitasjon til statsråd Hoel

TO TANKER I HODET: Det er bra at statsråd Oddmund Hoel ser at det skjer både gode og dårlige ting i akademia. Men mye tyder på at han ikke forstår alvoret i sektorens forfall, skriver forfatteren. Foto: Christopher Olssøn

Statsråd Oddmund Hoel skal ha takk for at han svarer professor Bernt Hagtvet (16. mars) og ønsker «ein brei debatt om kvaliteten i høgare utdanning». Det er også godt at Hoel ønsker mer tillit, faglig frihet, og formidling, og er enig i at det er blitt for mye «byråkrati og New Public Management i norsk akademia».

Kronikk