Ti Oslo-skoler tester dataspill, film og lyd på de yngste elevene. Utdanningsetaten avviser at barna er «forskningsrotter».

Kaller Ipad-angrepet useriøst

VIL UTVIKLE: Utdanningsdirektør i Oslo Marte Gerhardsen sier at all skoleutvikling handler om å prøve seg fram til pedagogiske virkemidler basert på kunnskapen man har, også i Stødig-prosjektet. Foto: Christopher Olssøn

Våren 2023 utlyste Utdanningsetaten i Oslo utviklingsprosjektet Stødig. Målet er å finne fram til anbefalinger for bruk av digitale verktøy i 1. til 4. trinn. Alle de ti skolene som søkte, fikk ja.