Bustadsektoren er ei ulikskapsmaskin. Regjeringa har ei lang skryteliste med tiltak og milliardar, men det går ikkje fort nok, meiner utolmodige Raudt.

Vil gje fleire gode bustadar

Eige eller leige: Bustadpolitikk er viktig for regjeringspartia og dei har ei lang skryteliste dei ikkje får nok merksemd om, meiner Siri Gåsermyr Staalesen (Ap, i midten), her flankert av Birgit Oline Kjerstad (SV, t.v.) og Kathrine Kleveland (Sp) då dei annonserte at regjeringa sette ned eit utval for å styrkje rettane til leigetakarane i husleigelova. Foto: Christopher Olsson

– Vi skal snu alle steinar for å kome opp med ein ny og kraftig bustadpolitikk fordi ulikskapen i bustadsektoren er så stor. Ein kan nesten tene meir på å sove i leilegheita du eig i Oslo sentrum enn å jobbe.

Innenriks