Fem medlemer er suspenderte, og fleire vurderer utmelding frå Raud Ungdom. Leiaren blir skulda for kupp av dei som ville dra partiet meir til venstre.

Opprør i Raud Ungdom

Skulda for kupp: «Jeg var selv en av de inhabile i denne saken, og hadde ingen problemer med det», seier leiaren for Raud Ungdom, Liv Müller Smith-Sivertsen.

Landsstyret til Raud Ungdom suspenderte fem medlemar frå partiet i helga. Medlemane var deltakarar i eit diskusjonsforum kalla Marxistisk plattform (MP). Suspensjonen er på 12 månader, og to av dei utestengde var sentralstyremedlemar.

Politikk