Den langstrakte morenen gir oss mange svar om fortidens bosetningsmønstre.

Vestfoldraet

Fortidsvitne: Funnene langs Vestfoldsraet kan fortelle mye om områdets tidlige bosettinger. Her fra en kvinnegrav ved Amundrød gård i Larvik. Foto: Kulturhistorisk Museum / Eirik Irgens Johnsen

Hvad er raet?» spurte arkeologen Bjørn Hougen i 1937. De fleste vet jo at Raet gjennom Vestfold og Østfold er en kjent og markant del av den store randmorenen gjennom Skandinavia. Raet ble dannet mot slutten av siste istid, da den store innlandsisen som hadde dekket det meste av Skandinavia, sang på siste verset.

Kringla hemsins