Arbeidsrettens dom verner om et av arbeiderens viktigste våpen.

En urett mot en er en urett mot alle

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Denne uka fikk jeg intervjue den svenske forfatteren Mikael Niemi på Litteraturhuset i Oslo. Han er aktuell med boka «Stein i silke», som handler om arbeiderbevegelsens smertefulle gjennombrudd i de nordøstligste delene av Sverige for hundre år siden.

Signert