Var ioudaioi i Johannesevangeliet jødenes ledere, Jesu motstandere, eller judeere? Svaret er kanskje ikke så enkelt som Edvard Hoem skal ha det til.

Hvem var ‘jødene’?

JESUS, SÅ VANSKELIG: Den greske frasen hoi ioudaioi blir som regel oversatt med «jødene», men hvordan vi skal omtale denne gruppen på dagens norsk er ikke selvsagt, skriver forfatterne. ILLUSTRASJON: Ambrose Dudley (1901), WIKIPEDIA/E.P. Dunton & Co.

Den greske frasen hoi ioudaioi blir som regel oversatt med «jødene», men hvordan vi skal omtale denne gruppen på dagens norsk er ikke selvsagt. I revisjonen av Bibelen som kommer 14. mars 2024 vil det stå «jødenes ledere», «mengden» eller «jødene der» totalt elleve steder hvor det bare sto «jødene» i Bibel 2011.

Kronikk