Konflikt om paroler, splittelser og to tog. Også på 1970-tallet kjørte kvinnebevegelsen seg fast i hvert sitt spor.

Det annet tog

Samlet sine røster: I 1974 gikk Kvinnefronten og Nyfeministene side ved side i 8. mars-toget i Trondheim bak parolen «Enhet i kampen for frigjøring av kvinnene». På slutten av tiåret var det dårligere stemning. Foto: Klassekampen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Toget sto klart til å gå. Mellom 300 og 400 personer hadde samlet seg i Oslo sentrum med paroler og plakater. Det var 8. mars 1972, og startskuddet for feminismens store tiår hadde gått. I Oslo sto kvinnene klare til å ta 8. mars tilbake som en felles kampdag. Men det første som møtte dem, var bråk.

Moderne tider