Teksten blekner mot det visuelle i Johannes Holmen Dahls «Moby Dick».

Tidvis mektig

Til sjøs: Ane Dahl Torp (Kapein Akab), Sara Khorami (Starbuck) og Terese Mungai-Foyn (Queequeg) leverer sterke rolleprestasjoner i «Moby Dick». Foto: Pernille Sandberg

Teater