Kunsthistoriker Steinar Gjessing ga kulturåret 2023 en pangstart med ramsalt kritikk av Nasjonal­museets samlingsutstilling.

Nasjo­nal­mu­seet fikk på pukkelen

I ensom majestet: At Kai Fjell kun er representert med ett maleri i Nasjonalmuseets samlingsutstilling, var ifølge Steinar Gjessing ett av mange eksempler på at museet forholder seg til kanon etter eget forgodtbefinnende. Foto: Adrian Øhrn Johansen

Den stakkars Menga Schjelderup-Ebbe (1871–1945) fikk hard medfart da kunsthistoriker Steinar Gjessing åpnet kunståret 2023 med en kritisk gjennomgang av Nasjonalmuseets presentasjon av kunst fra forrige århundre.