Kokforbainna!

Folket i Lofoten er kokforbainna, og det forstår jeg godt når ei gruppe nedsatt av helseministeren har foreslått at akutt- og fødefunksjonene ved Gravdal, lokalsykehuset i Lofoten, skal legges ned. Hva det vil si for folks trygghet for liv og helse som bor i et distrikt med øysamfunn og lange avstander, er selvfølgelig ikke vanskelig å forstå. Spesielt når det kommer til akutt sykdom og fødsler.

Debatt