Neste veke kjem abortutvalet til regjeringa med sin rapport. Eit skyggeutval frå kvinnerørsla er redde for at dei ikkje går langt nok.

Lite tru på abortutval

Snevert mandat: Dette vil ikkje gi grunnlag for ei abortlov som kan stå seg i 50 år til, seier Cathrine Linn Kristiansen, leiar for Kvinnefronten, om mandatet til abortutvalet til regjeringa.

På torsdag kjem rapporten til abortutvalet, som regjeringa sette ned i fjor sommar. Utvalet består av 13 medlemmar som hovudsakleg er juristar eller helsepersonnel.