Når vi må forsvare oss mot ytre krefter, lønner det seg å være mange. Og bevæpnet.

Sivi­li­sa­sjoners superlim

Bolverket mot steppefolket: Militærteknologiske trusler som ryttere med bue skapte et insentiv for å danne store sivilisasjoner. Med slik ressurser kunne imperiene både stille opp med hærer og fysiske forsvarsverk som Den kinesiske mur, skriver Bjørn Vassnes. Her er muren ved Jinshanling. Foto: Severin Stalder, Wikimedia

Utenom de sosiale insektene, er mennesket den eneste dyrearten som har skapt større samfunn, der opptil flere millioner samarbeider. Men vår sosialitet er basert på et annet grunnlag enn maurens: Mens en koloni maur består av nær familie der alle er genetisk bundet sammen, er mennesker som lever sammen ofte fjerne slektninger, og båndene må derfor være av et annet slag. Og som vi vet, kan disse båndene være både skjøre og motsetningsfylte: Vi har sjelden klart å leve helt fredelig sammen, og spesielt ikke med folk vi ikke kjenner. Den type samfunn vi lever i nå, er en ganske ny oppfinnelse.

Viten