Det Tajik ikke sier

Hadia Tajik uttaler seg på en fornuftig måte i Klassekampen 2. desember om betydningen av tidlig reaksjon for å unngå at unge blir knyttet til kriminelle nettverk. Men hun unnlater – i likhet med de fleste andre – å si noe om det viktigste finansielle grunnlaget for disse kriminelle nettverkene: omsetning av narkotika.

Debatt