Ingen fare – Dagsavisen har oppdaget internett!

Klassekampen 30. november

Dagsavisen mangler en klar profil, skriver Klassekampen i saken «Ønsker ny kurs for Dagsavisen». Dagsavisen har ansatt en ny publisher, og i den forbindelse har Klassekampen intervjuet noen godt voksne eksperter og trofaste lesere om avisas profil. Vi synes det er veldig hyggelig at Klassekampen bruker tid og ressurser på å lage en sak om Dagsavisen, og det er sikkert opplysende for Klassekampens lesere. For oss som jobber i avisa, pekes det på opptil flere selvfølgeligheter som mange av oss har stått i de siste 20 årene.

Debatt