Omvending av stortings­po­li­ti­karar

Endeleg ser det ut til at lova som set forbod mot konverteringsterapi kjem på plass. Eg siterer: « [...] en skal ikke påverke vedkommande til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet.»

Debatt