Skolestart for seksåringer har vært en katastrofe for mange barn.

Gutt (8), hvor ble det av deg i alle reformene?

«Meningsmålinger som er tatt opp i forbindelse med debatten om senket skolestart viser at mange foreldre er i tvil om seks-åringen er skolemoden. Det er de ikke, hvis vi tenker på dagens skole. Den er laget for syvåringen, ikke for seksåringen. Ingen har tenkt seg å sende seks-åringene inn i en slik førsteklasse!»

Fokus