Hvem er realistene i norsk landbruk?

En åndsreising

VARSLER: ­Kathrine Kinn .

Selv om jeg kjenner utviklingen blir jeg like sjokkert hver gang jeg konfronteres med tall fra landbruket: De siste 50 åra har 75 prosent av alle norske gårder blitt lagt ned. «At vi blir færre bønder behandles omtrent som en naturlov vi må innrette oss etter», skriver Kathrine Kinn i den nye boka «En bondefortelling». Men utviklingen er ikke uunngåelig, den er et resultat av politikk. Regelen er «get big or get out», og det er den største driveren til at den samlede gjelda i norsk jordbruk er mer enn dobbelt så stor som inntektene, skriver hun. Tallene er utrolige: I 2010 produserte 46 000 bruk mer enn 213 000 bruk i 1949. Norske bønder står på ingen måte sammen, skriver hun, «vi spiser hverandre opp».