Historien som gjentar seg

I 1945 hentet vi fanger hjem med busser i krigens sluttfase. Hvitmalte busser. To jøder ble med de hvite bussene, Josef Berg og Leiba Wolfberg. De sto ikke på listene, men fangevennene i leiren Sachenhausen fant råd, og fikk dem med. Ingen jøder sto på listene.