Yrkesjåfør Tormod Johansen fryktar Posten vil slite med å rekruttere nye sjåførar når dei no får dårlegare vilkår i Posten sitt nye dotterselskap.

Redd lærlingane glipp for Posten

JOBBAR NATT: Tormod Johansen er plasstillitsvalgt og sjåfør i Posten. No ønsker Posten å flytte alle sjåførar over i dotterselskapet Posten Bring Bildrift AS.

Tormod Johansen er sjåfør og tillitsvald i Posten Norge, der han har jobba i 41 år. Men no er det snart slutt.

Innenriks