Inntrykk fra unntakstilstanden i Jerusalem og på Vestbredden.

«Tenk på oss som mennesker»

STILLE STUND: Gamlebyen i Jerusalem er nesten forlatt. De fleste kjøpmennene har skalket lukene, og beboerne går ut kun for de mest nødvendige ærender.

1