Lyden av hjartesorg

Kvar morgon sjekkar eg telefonen min. Det er som om tommelen går automatisk, den veit kvar på skjermen den skal. Den trykker seg inn og eg les med halvopne auge. Kroppen skapar ein forvirra lyd av lette og frustrasjon, eit hjartesukk, lyden av hjartesorg. Gaza eksisterer framleis. 7000 døde.